en-Ustavující schůze Billiard Stars

04/07/2018

Dne 13. 11. proběhla ustavující schůze nově vznikajícího spolku Billiard Stars. Schůze se účastnili zakládající členové Luboš Louda, Jan Regner a Marek Regner. Byly schváleny stanovy a zvolen Výkonný výbor ve složení předseda Luboš Louda a členové VV Jan Regner a Marek Regner. Zápisem do spolkového rejstříku byl pověřen Marek Regner.