Usnesení soudu

23.12.2016

Jsme zapsáni do spolkového rejstříku a je nám přiděleno identifikační číslo.